Jonge moeders zijn niet zielig. Ze blinken vaak uit in doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ze weten in veel gevallen heel goed wat ze willen voor zichzelf en vooral: voor hun kind, mits ze daartoe op weg geholpen worden en ze een stabiele omgeving voor zichzelf en hun kind kunnen creëren. Het scheppen van die voorwaarden is soms wél een probleem.

Jonge, zwangere vrouwen krijgen niet zelden te maken met moeilijkheden rond financiën, huisvesting en sociaal netwerk. Vooral aan goede huisvesting blijkt een grote behoefte, al dan niet in combinatie met goede begeleiding. In veel gevallen ís er wel huisvesting mogelijk, maar is die onbetaalbaar voor de doelgroep. Soms wordt er dan ingetrokken bij familie, maar ook dat brengt nieuwe vragen met zich mee.

Wij willen daar iets aan doen. Daarom hebben we gekeken naar wat er nodig is om iets aan deze problematiek te doen, door jonge (aanstaande) moeders te ondersteunen in aansluiting op wat er al gedaan wordt. Daarvoor is met name geld nodig. Met uw bijdrage kunnen we tijdelijk en op maat helpen bij huisvesting, het kopen van de meest essentiële spullen en een goede start aan het ouderschap.

“Het bieden van een beetje hulp kan een wereld van verschil maken voor jonge zwangere vrouwen. Huisvesting, de goede spullen voor een kind, financiën: met wat praktische hulp geven we hen en hun kind een nieuw toekomstperspectief. Het is mooi dat we dat als samenleving kunnen doen.”

Gert-Jan Segers
ChristenUnie-leider

unknown

Met het oprichten van een tienermoederfonds en een daarvoor verantwoordelijke stichting, Stichting Tienermoederfonds Nederland, willen we vraag (nood van tienermoeders) en aanbod (financiële en materiële hulp) aan elkaar verbinden. Het fonds kan onmogelijk in alle behoeften van tienermoeders en andere jonge moeders voorzien, maar het is een aanzet om met name in de beginfase de meest essentiële nood te lenigen. Daarmee biedt het perspectief voor jonge moeders.

Hieronder kan een donatie worden gedaan aan het fonds. De initiatiefnemers stellen zich ten doel om binnen een jaar € 100.000 bij elkaar te brengen.

€ 100.000,-

“In de praktijk zien we dat jonge moeders graag hun zwangerschap willen uitdragen en voor hun kindje willen zorgen, maar tegen financiële grenzen aanlopen. Het komt voor dat ze na opvang toch met hun kindje op straat belanden. De wachttijd om hun financiën via de gemeente op orde te krijgen, is te lang. Ondanks alle goede voorzieningen vallen zij in al hun kwetsbaarheid tussen wal en schip. Hen willen we samen met hun kindjes de helpende hand bieden.”

Arthur Alderliesten
Directeur VBOK

logo

Waarom het Tienermoederfonds?

Op gemeentelijk niveau zijn er in sommige gevallen voorzieningen voor jonge moeders, zoals bijzondere bijstand. Maar deze voorzieningen zijn er niet overal en zijn niet altijd toereikend. Bovendien duurt het vaak even voordat jonge moeders hun weg weten te vinden binnen gemeenten. Daarom wil Tienermoederfonds faciliteren dat ook de samenleving (particulieren en bedrijven) een bijdrage kan leveren om de ergste nood te lenigen.

Wat doet het Tienermoederfonds?

Tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet; het gaat dus om de ‘randvoorwaarden’ bij het krijgen van een kind. Mogelijk wordt een deel van de financiële ondersteuning in sommige gevallen geleverd in de vorm van een renteloze lening, zodat met hetzelfde geld meerdere jonge moeders geholpen kunnen worden.

Kan ik ook doneren?

Jazeker, wij willen iedereen, bedrijven en particulieren, oproepen een bijdrage te leveren aan het fonds.

Wie zit er achter het Tienermoederfonds?

VBOK en ChristenUnie zijn de initiatiefnemers van het Tienermoederfonds. Daarnaast zijn andere organisaties zoals Stichting Present, GIDSnetwerk en Stichting HiP betrokken. Zij willen op lokaal niveau bijdragen door het leveren van bijvoorbeeld babyspullen en huisinrichting en de inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld te helpen bij een verhuizing. Het fonds sluit verder aan op de professionele ondersteuning die organisaties als FIOM en Siriz reeds bieden.

logo

unknown

De start van het Tienermoederfonds vond plaats op 5 november 2016, voorafgaand aan de Week van het Leven 2016. De Stichting Tienermoederfonds Nederland is op 27 juni 2017 opgericht (RSIN 857712111).

Stichting Tienermoederfonds Nederland heeft als missie om jonge in Nederland verblijvende vrouwen in de leeftijd tot 23 jaar, die onbedoeld zwanger zijn geraakt financiële bijdragen te verstrekken tot het lenigen van hun urgente noden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Mandy Molly, voorzitter;
  • Christina Wartamova, secretaris;
  • Ronald Zoutendijk, penningmeester;
  • Wilma van Dijk-Elsinga, bestuurslid;
  • Pim Roza, bestuurslid.

Bestuursleden beschikken niet over het vermogen van de stichting alsof het hun eigen vermogen is en zijn onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Zij kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Het beleidsplan 2017 van de Stichting Tienermoederfonds Nederland leest u hier.

Postadres
Stichting Tienermoederfonds Nederland,
Esdoornlaan 32,
3951 DC  MAARN

Hoe weet ik hoe mijn gift besteed wordt?

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het tienermoederfonds en de hulp die we bieden aan jonge moeders. Wilt u  op de hoogte blijven? Vul dan hier uw gegevens in en ontvang regelmatig een update.

Ik ben tienermoeder, hoe kan ik financiële hulp ontvangen?

Het Tienermoederfonds biedt de financiële ondersteuning altijd in aansluiting op en na een verzoek van een maatschappelijk werker of een organisatie die hulp verleent aan tienermoeders zoals Fiom en Siriz. Heb je nog geen contact met een maatschappelijk werker of één van deze organisaties? Neem dan contact op met Fiom via 088 126 49 00 / www.fiom.nl of Siriz via 0800 440 00 03 www.siriz.nl. Zij helpen en begeleiden jonge zwangere vrouwen op verschillende manieren. Het Tienermoederfonds wil op deze begeleiding aansluiten door het bieden van financiële ondersteuning.

Steun tienermoeders met uw gift

Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ondersteuning van tienermoeders. Samen willen we deze jonge moeders en hun kinderen een goede start geven, helpt u mee? Alvast bedankt!

Machtiging

Hiermee machtigt u Tienermoederfonds.nl om eenmalig het door u ingevulde bedrag af te schrijven.

Internetbankieren

Maak uw gift over via uw eigen bank door middel van internetbankieren. Maak daarbij gebruik van onderstaande gegevens:

  • IBAN: NL17 RABO 0313 7759 31 t.n.v. Stichting Tienermoederfonds Nederland
  • Onder vermelding van: Gift tienermoeders

De VBOK is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en is door het CBF aangemerkt als een erkend goed doel.

anbi_fc    logo-erkenning

Wilt u op een andere manier meehelpen?

Bijvoorbeeld door het oprichten van een stichting, een bestuurlijke functie en/of in de uitvoering. Neem dan contact met ons op.

© Copyright - Tienermoederfonds, initiatief van VBOK en ChristenUnie